OFERTA

Podstawowe usługi
Podstawowe usługi

Świadczymy wszelkie podstawowe usługi geodezyjne. Jeżeli na liście poniżej nie ma asortymentu, który Cię interesuje nie oznacza to że tego nie robimy... Zadzwoń, napisz, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Geodezja katastralna

Wykonujemy podziały nieruchomości, sądowne zniesienia współwłasności poprzez podział, podziały quad usum - do użytkowania itp.
Realizujemy wznowienia granic nieruchomości - odtworzenie przebiegu granic w przypadkach zniszczenia znaków granicznych, rozgraniczenia spornych odcinków granic. Wykonujemy również pomiary powierzchni hal magazynowych, mieszkań, biur i innych lokali. Przygotowujemy dokumentację do ustanawiania odrębnej własności lokali. Zakładamy kartoteki budynków i lokali. Wykonujemy szczegółowe inwentaryzacje obiektów budowlanych - precyzyjne inwentaryzacje architektoniczne wraz z obliczeniem powierzchni.

Geodezja katastralna
Geodezja inżynieryjna
Geodezja inżynieryjna

Kompleksowo obługujemy budowy. Począwszy od ustalenia przebiegu granic, założenia osnowy realizacyjnej, tyczenia przez wszelkie pomiary kontrolne w trakcie budowy aż do inwentaryzacji powykonawczej. Wykonujemy kontrolne pomiary obiektów wysokich czy badanie przemieszczeń i osiadań obiektów budowlanych.

Fotogrametria lotnicza

Wykorzystując własny bezzałogwy samolot Trimble UX5 oraz pracownię fotogrametryczną realizujemy wszelkie produkty pochodzące ze zdjęć lotniczych. Począwszy od ortofotomap z rozdzielczością do 2,4cm GSD poprzez fotoraporty - błyskawiczne inwentaryzacje postępów budowy, obliczanie kubatur - również na obiektach trudno dostepnych dla tradycyjnych metod pomiaru.

Zapraszamy do zapoznania się możliwościami naszego systemu bezzałogowych samolotów pod adresem www.ortofotomapy.com.pl

Fotogrametria lotnicza
Skaning 3D
Skaning 3D i modelowanie

Świadczymy usługi w zakresie skaningu laserowego 3D - wykonujemy pełną inwentaryzację obiektów budowlanych lub terenu na bazie pozyskiwanych chmur punktów. Integrujemy dane pozyskane skanerem laserowym z danymi pochodzącymi z fotogrametrii, skaningu lotniczego oraz pomiarów klasycznych. Specjalizujemy się nie tylko w skanowaniu budynków i tworzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej. Naszą domeną jest modelowanie terenu pod przyszłe inwestycje - wprowadzanie projektów do oprogramowania 3D oraz obliczanie bilansu robót ziemnych. Lokalizujmy kolizje projektu z sieciami napowietrznymi, wiaduktami, drzewami i wszelkimi innymi obiektami naziemnymi. Udostępniamy efekty naszych pomiarów na serwerach z dostępem online poprzez przeglądarki internetowe. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia nasza i Klienta...

SKANING LASEROWY 3D

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych – grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, grunty komercyjne, grunty rolne, leśne, siedliska,
Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych -  budynkami jednorodzinnymi,  wielorodzinnymi, budynkami biurowymi, przemysłowymi, obiektami handlowo – usługowymi, użyteczności publicznej,
Wycena nieruchomości lokalowych – lokali mieszkalnych, użytkowych, biurowych, handlowych,
Wycena nieruchomości ściśle związanych z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej -  hotele, stacje paliw, restauracje, obiekty sportowo – rekreacyjne, kina, itp.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej rzeczoznawcapoznan.com.pl. Zapraszamy!

Wycena nieruchomości