MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projekt zagospodarowania działki lub terenu każdorazowo sporządzany jest na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej zwanej mapą do celów projektowych. Przygotowywana jest ona przez geodetę na podstawie pomiarów wykonanych w terenie oraz materiałów otrzymanych z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. Wykonane czynności mają na celu przedstawienie aktualnych informacji o terenie na którym ma być prowadzona inwestycja wraz z obszarem otaczającym w pasie co najmniej 30m. Skala mapy do celów projektowych uzależniona jest od rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego, przy czym dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500. Prawidłowość wykonania mapy zostaje potwierdzona przez właściwy miejscowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zatwierdzona przez Prezydenta Miasta lub Starostę.

Mapy do celów projektowych mogą być wykonane w postaci analogowej lub cyfrowej. Jest to uzależnione od przeznaczenia zamawianej mapy i indywidualnych potrzeb Inwestora. Od 2013 roku jako jedna z pierwszych firm w Polsce dodatkowo do map oferujemy ortofotomapy oraz numeryczne modele pokrycia terenu wykonane metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu. Wykorzystujemy do tego własny samolot bezzałogowy i zaawansowane oprogramowanie co pozwala nam wykonać mapy szybciej, dokładniej i dzięki temu przy większych obszarach znacznie taniej niż przy zastosowaniu klasycznych metod pomiarów. Sprawdź sam najwyższą jakość wykonanych przez nas map do celów projektówych!

Mapa numeryczna powstaje w wyniku zgromadzenia w jednym systemie danych pozyskanych z: pomiarów terenowych, importu danych z innych systemów przetwarzania informacji, digitalizacji map analogowych, skanowania, kalibracji i wektoryzowania map analogowych, wykorzystania innych materiałów archiwalnych (szkice, zarysy, wykazy itd.) Przewagą mapy numerycznej nad analogową jest możliwość wyróżniania oraz wyselekcjonowania istotnych informacji o terenie poprzez filtrowanie danych określonych na warstwach tematycznych. Działania wykonywane na numerycznej mapie odbywające się przy użyciu narzędzi CAD pozwalają na dowolną edycję danych cyfrowych w zależności od potrzeb oraz wykonywanie obliczeń długości, powierzchni itp.

Mapy do celów projektowych 3D służą przestrzennemu przedstawieniu modelu terenu dzięki czemu przyszłe opracowywanie projektu inwestycji oraz uzyskiwanie informacji o terenie staje się bardziej wydajne co przekłada się na zaoszczędzony czas i pieniądze. Stworzenie trójwymiarowego modelu terenu na podstawie tego typu mapy jest bardzo proste i nie zajmuje wiele czasu. Nowe możliwości opracowania map daje system samolotów bezzałogowych (UAS). W wyniku nalotów uzyskujemy precyzyjną (do 2,4cm GSD) i co najważniejsze aktualne ortofotomapę. W wyniku dalszego przetwarzania danych uzyskamy numeryczny model terenu z dokładnością nieosiągalną dla pomiarów klasycznych.
 

Etapy realizacji zlecenia:

  • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),
  • zgłoszenie pracy w odpowiednim miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • pozyskanie materiałów, niezbędnych do wykonania zlecenia, przygotowanych przez ODGiK (ustawowy maksymalny czas przygotowania ww materiałów do 10 dni roboczych),
  • wykonanie wywiadu terenowego oraz pomiaru mającego na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej (wykonujemy również mapy na podstawie tylko i wyłącznie nowych pomiarów własnych, powstają wówczas najbardziej profesjonalne mapy 3D),
  • sporządzenie operatu oraz mapy do celów projektowych w zależności od zamówienia w formie analogowej bądź cyfrowej (w uzgodnionym formacie danych), przekazanie całości prac do poświadczenia przez ODGiK,
  • przekazanie poświadczonych map zleceniodawcy w ilości uzgodnionej podczas składania zamówienia,

Czas wykonania zlecenia tj. przekazanie gotowej mapy do klienta wynosi od trzech tygodni do kilku miesięcy w zależności od obszaru i formy opracowania.

Mapa do celów projektowych wraz z ortofotomapą
Mapa wektorowa wraz z ortofotomapą
Mapa wektorowa wykonana w technologii 3D
Mapa wektorowa wykonana 3D
Model pokrycia terenu w kolorystyce hipsometrycznej
Model pokrycia terenu w kolorystyce hipsometrycznej
Model pokrycia terenu pokryty teksturą
Model pokrycia terenu pokryty teksturą
Pomiary aktualizacyjne
Pomiary GPS
Pomiary aktualizacyjne
Pomiary tachimetryczne
Pomiary aktualizacyjne
Pomiary tachimetryczne
Pomiary aktualizacyjne
Pomiary tachimetryczne