Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Według obowiązującego prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego każdy obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiar wykonuje się po ukończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, przy czym należy pamiętać, że elementy obiektów budowlanych, które planowo mają ulec zakryciu, wymagają wcześniejszej inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest jednym z podstawowych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji potrzebnej podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie. Jest to dokument poświadczający wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Etapy realizacji zlecenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

  • • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),
  • przekazanie przez zleceniodawcę dokumentacji budowlanej w celu określenia zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu z projektem,
  • zgłoszenie pracy we właściwym ze względu na położenie Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pobranie materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia,
  • zapoznanie się z dokumentacją budowlaną, po czym wykonanie prac terenowych polegające na pomiarze zrealizowanej inwestycji,
  • opracowanie wyników pomiaru, aktualizacja mapy zasadniczej oraz sporządzenie operatu technicznego do ODGiK,
  • odebranie z ODGiK poświadczonych map z inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie ich zleceniodawcy w ilości uzgodnionej podczas składania zamówienia.

Czas wykonania zlecenia tj. przekazanie gotowej mapy do klienta wynosi od dwóch do sześciu tygodni w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji oraz sprawnego działania miejscowego ODGiK.

Pomiar powykonawczy
Pomiar powykonawczy
Pomiar powykonawczy
Pomiar powykonawczy
Pomiar powykonawczy
Pomiar powykonawczy
Pomiar powykonawczy
Pomiar powykonawczy