BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

Do skanowania terenu używamy skanera laserowego RIEGL VZ 400I. Ponieważ jest to skaner impulsowy o zasięgu skanowania dochodzącym do jednego kilometra nadaje się on doskonale do skanowania na otwartej przestrzeni. Dzięki rozszczepianiu wiązki lasera (nawet szesnastokrotnym) pozwala na pozyskiwanie danych o terenie nawet w trudnych warunkach - przy dużym zadrzewieniu czy zakrzaczeniu obszaru objętego pomiarem. Szybkość i zasięg pojedynczych skanów pozwala w stosunkowo krótkim czasie inwentaryzować duże obszary. Po odfiltrowaniu roślinności i innych obiektów budujemy modele terenu, posiłkując się często pomiarami klasycznymi lub skanowanie lotniczym. Następnie po otrzymaniu projektu wprowadzamy go do oprogramowania 3d i porównujemy z uzyskanym modelem terenu. Obliczamy bilanse planowanych robót ziemnych pod planowane drogi, fabryki czy wały ochronne. Dzięki temu najbardziej kosztowny etap prac nie zaskoczy naszych Klientów. Najlepszy balans ziemny dzięki naszej profesjonalnej ofercie!

Roboty drogowe
Bilans robót ziemnych
Roboty kolejowe
Bilans robót ziemnych
Budowa wałów
Bilans robót ziemnych
Przekrój przez projekt i aktualny teren
Bilans robót ziemnych
Mapa wykop/nasyp na podkładzie orotofotomapy
Bilans robót ziemnych
Skaning 3D wałów
Bilans robót ziemnych
Bilans kopalni odkrywkowej
Bilans robót ziemnych
Bilans kopalni odkrywkowej
Bilans robót ziemnych