Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty wymienione w art. 29 ust. pkt 20 ustawy prawo budowlane podlegają obowiązkowi wytyczenia geodezyjnego.

     Wytyczenie sieci  uzbrojenia terenu polega na trwałym wyznaczeniu punktów charakterystycznych oraz punktów załamania określających jej projektowany przebieg. Podczas tyczenia ważne jest zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek.

     Etapy realizacji zlecenia:

 • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),
 • przekazanie przez Inwestora projektu sieci uzbrojenia terenu na podstawie którego przygotowane zostaną dane do wyznaczenia obiektu w terenie,
 • wykonanie prac geodezyjnych w terenie po uprzedniej analizie geodezyjnej projektu budowlanego której wynikiem jest wykaz współrzędnych punktów tyczenia oraz szkice dokumentacyjne,
 • wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę stanowiący podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji,

      Wytyczenie budynku polega na przeniesieniu w teren i trwałym zastabilizowaniu przedstawionych w projekcie zagospodarowania działki miar określających jego geometrię oraz położenie względem granic działki.  Stabilizacja osi odbywa się poprzez naniesienie punktów na zaniwelowane na jednym poziomie deski przymocowane do pali wbitych w odpowiedniej odległości od nowo powstającego obiektu.


  

TYCZENIE PRECYZJNE MASZYN PRODUKCYJNYCH

Tyczenie punktów montażu maszyn produkcyjnych.

Więcej

   Do złożenia zamówienia niezbędne jest dostarczenie:

 • projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego przez odpowiedni urząd (rzut fundamentów, rzut parteru),
 • mapa z planem zagospodarowania,
 • dziennik budowy (w celu dokonania wpisu geodety uprawnionego)

     Etapy realizacji zlecenia:

 • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),
 • przekazanie przez Inwestora projektu budynku wraz z mapą usytuowania budynku na podstawie którego przygotowane zostaną dane do wyznaczenia obiektu w terenie,
 • wykonanie prac geodezyjnych w terenie po uprzedniej analizie geodezyjnej projektu budowlanego której wynikiem jest wykaz współrzędnych punktów do wytyczenia oraz szkic tyczenia,
 • wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę stanowiący podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji,

     Czas realizacji zlecenia wynosi od 1 dnia od daty dostarczenia niezbędnych danych.

KONTAKT

Zachęcamy do przesłania zapytania, przygotujemy dla państwa indywidualną ofertę.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.