Usługi metodami fotogrametrii lotniczej i naziemnej

  Dziś większość naukowców zajmujących się tematyką pozyskiwania danych uważa, że przyszłość należy do fotogrametrii. Dzięki zaawansowanym algorytmom obliczeniowym, dostępności komputerów o dużej wydajności oraz wkraczającym do cywilnego użytku samolotom bezzałogowym to, co jeszcze kilka lat temu wymagało olbrzymich nakładów finansowych, dziś jest dostępne i kosztowo śmiało konkuruje z metodami klasycznymi. 

    Firma GEOBIZ jako pierwsza w Polsce wdrożyła system UAS wiodącego amerykańskiego producenta rozwiązań fotogrametrycznych firmy TRIMBLE - UX5. System ten w przeciwieństwie do wielu komercyjnych jak i półamatorskich rozwiązań został tak przygotowany, aby uzyskiwać ściśle geodezyjne dokładności. Jest przewidywalny i na każdym etapie pracy doświadczony operator potrafi określić z jaką precyzją zostanie wykonane opracowanie wynikowe.

 Geodezja z drona

   Zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka gdzie na bieżąco prezentujemy najnowsze opracowania fotogrametryczne oraz do zapoznania się możliwościami naszego systemu UAS pod www.ortofotomapy.com.pl.

   Dane pozyskane przy pomocy systemu UX5 wykorzystujemy do:

  1. Tworzenia ortofotomap z dokladnością do 2,4cm GSD. Tego typu opracowania mają szeroki zakres zastosowania - od map do celów projektowych i planistycznych przez plany ośrodków wypoczynkowych i kompleksów handlowych po ustalanie stanów użytkowania, pomiar areałów rolniczych czy dokumentację klęsk żywiołowych.
  2. Tworzenie numerycznego modelu terenu, na podstawie którego mozliwe jest bardzo szybkie i precyzyjne oblicznie objętości mas ziemnych, zmian zachodzących w wyrobiskach i na hałdach kopalń odkrywkowych czy analizowaniu postępu erozji klifów czy innych zjawisk przyrodniczych. Modele terenu wraz z ortofotmapą wykorzystywane są również przez archeologów do typowania miejsc przyszłyc stanowisk archeologicznych.
  3. Fotoraporty - inwentaryzowanie etapów budowy - zmorą dzisiejszego budownictwa drogowego, kolejowego czy kubaturowego jest właściwa ocena postępu prac. Wykorzystując system UX5 i zaawansowane metody obliczeń tworzymy comiesięczne raporty które w sposób bardzo precyzjny i niepodwarzalny dokumentują wykonane roboty, pozwalają obliczyć roboty ziemne oraz podać dokładną ilość materiałów sypkich zgromadzonych na terenie budowy. Wydruk takiego opracowania w kolorze z nałozonych projektem typu CAD pozwala również na bieżąco analizować zgodność prac z założeniami projektowymi - eliminujemy w ten sposób błędy grube, które częstoi wychodzą na jaw dopiero gdy przychodzi etap końcowy prac i inwentaryzacje powykonawcze. Przy tej ilości zalet nasz system pomiarowy jest bardzo konkurencyjny cenowo w stosunku do klasycznych pomiarów geodezyjnych.
  4. Pomiary terenów trudno dostepnych i niebezpiecznych - samolot bezzałogowy jest idealnym rozwiązaniem gdy pomiarowi podlegają tereny z różnych przyczyn niebezpieczne. Przykładem są tutaj tereny podmokłe, torfowiska, hałdy materiałów sypkich czy tereny dotknięte klęskami żywiołowymi. Stosując nasze rozwiązania jesteśmy w stanie pozykać dane na takich terenach z kilkucentymetrową dokładnością ograniczając koszty i ryzyko wypadku do minimum.
  5. Mapy wegetacji roślin - w Stanach Zjednoczonych fotogrametria lotnicza w gospodarstwach rolnych jest czymś zwyczajnym. Dziś dzięki obniżeniu kosztów pozyskania opracowań fotogrametrycznych wkracza również do dużych gospodarstw w Polsce. Dzięki zobrazowaniom NDVI możemy uzyskać ortofotomapę obszarów upraw z uwzględnieniem kondycji roślin i ich stanu rozwojowego. Pozwala to precyzjnie zaplanować ingerencję człowieka oraz szybko i we właściwym miejscu  zareagować.
  6. Do zadań geodezyjnych wykorzystujemy również fotogrametrię naziemną często w połączeniu z lotniczą. Wykonujemy precyzyjne modele 3D budynków, elementów architektury czy zabytków. Rozwiązania fotogrametrii naziemnej idealnie sprawdzają się przy tworzeniu rzutów elewacji z właściwym odwzorowaniem barw.
  7. Dla zadań obejmujących duże obszary wykorzystujemy również samoloty załogowe . Za przykład niech posłuży zrealizowana przez nas ortofotomapa terenu o powierzchni 570 kilometrów kwadratowych na trasie Wrocław - Kłodzko. Więcej szczegółów dotyczących tego zlecenia tutaj

Przekoaj się sam w wysokiej jakości oferowanej przez nas fotogrametrii lotniczej!

Więcej na temat fotogrametrii lotniczej z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających pod www.ortofotomapy.com.pl.

Ortofotomapa z załogowego samolotu
Twierdza Kłodzka
Ortofotomapa z załogowego samolotu
Centrum Kłodzka
DEM kopalni odkrywkowej
DEM kopalni odkrywkowej
Model kopalni w kolorach RGB
Model kopalni w kolorach RGB
Inwentaryzacja stanu budowy
Budowa drogi ekspresowej - model
Fotogrametria naziemna
Inwentaryzacja elewacji wygenerwoana wyłącznie z zdjeć
Ortofotomapa z bezzałogowca
Ortofotomapa z bezzałogowca
Model wygenerowany ze zdjęć naziemnych oraz z BSL
Model wygenerowany ze zdjęć naziemnych oraz z BSL
Ortofotomapa z załogowego samolotu
Ortofotomapa z załogowca
Model pokrycia terenu w kolorach RGB
Model pokrycia terenu w kolorach RGB
Model pokrycia terenu
Model pokrycia terenu
Inwentaryzacja dachów
Model pokrycia terenu
Model pokrycia terenu
Model pokrycia terenu
Model pokrycia terenu
Mapa do celów projektowych wraz z ortofotomapą
Mapa do celów projektowych wraz z ortofotomapą
Pomiar fotopunktów metodą GPS RTN
Pomiar fotopunktów metodą GPS RTN
Start Trimble UX5
Start Trimble UX5
Inwentaryzacja budowy drogie ekspresowej z drona
Inwentaryzacja budowy drogie ekspresowej z drona
Model fontanny wygenerwoany wyłącznie z zdjeć naziemnch
Model fontanny wygenerwoany wyłącznie z zdjeć naziemnch
Model fontanny wygenerwoany wyłącznie z zdjeć naziemnch
Model fontanny wygenerwoany wyłącznie z zdjeć naziemnch
Model wygenerowany ze zdjęć naziemnych oraz z BSL
Model wygenerowany ze zdjęć naziemnych oraz z BSL
Inwentaryzacja elewacji
Inwentaryzacja elewacji
Inwentaryzacja elewacji
Inwentaryzacja elewacji
Inwentaryzacja elewacji
Inwentaryzacja elewacji