SKANING LASEROWY 3D

Nasza firma świadczy usługi w zakresie skaningu laserowego 3D i wykonuje pełną inwentaryzację obiektów budowlanych przy użyciu nowoczesnych skanerów.

Zapewniamy dużą dokładność wykonanej dokumentacji oraz profesjonalnie tworzone modele 3D mierzonych obiektów. Skaning laserowy 3D pozwala na szybkie i bardzo precyzyjne zebranie szczegółowych danych zarówno wewnątrz budynków jak i w przestrzeni otwartej. Dodatkowo w połączeniu z metodami fotogrametrii naziemnej i lotniczej daje wręcz nieograniczone możliwości. Główne zastosowania tych metod to inwentaryzacje budowlane, geodezyjna obsługa kopalń odkrywkowych, obmiary okresowe materiałów sypkich, bilanse mas ziemnych pod budowach dróg lub innych inwestycji. Ogranicza nas w zasadzie tylko wyobraźnia... Na rynku dostępnych jest dziś tak wiele nowoczesnych narzędzi pomiarowych iż nie ma rzeczy których nie da się pomierzyć. W razie potrzeby korzystamy również ze współpracy z firmą informatyczna, która potrafi dostosować finalny produkt do wymagań Klienta końcowego - czy to tworząc aplikacje webowe czy inne.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Skaning laserowy. Zapraszamy!

Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej
Skaning kamienicy
Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej
Skaning kamienicy
Elewacje z ortoplanem detali
Elewacja budynku z wykorzystaniem metod fotogrametrii
Modele 3D
Model 3D wieźby dachowej
Targi Poznańskie
Skaning laserowy 3D - Targi Poznańskie
Samolot bezzałogowy
Bilans mas ziemnych przy budowie drogi
Budowa obwodnicy
Model składu
Skład materiałów sypkich
Opracowanie końcowe obliczenia objetości na wytwórni mas bitumicznych
Model terenu - budowa drogi ekspresowej
Bilans mas ziemnych przy budowie drogi
Budowa drogi
Skaning laserowy pryzm pod zadaszeniem
Objetość pryzm pod dachem
Tory kolejowe
Skaning torów kolejowych i sieci trakcyjnej
Skaning laserowy 3D elewacji
Inwentaryzacja elewacji
Inwentaryzacja elewacji
Skaning laserowy 3D elewacji
Inwentaryzacja elewacji
Skaning laserowy 3D elewacji