OBJĘTOŚĆ PRYZM POD ZADASZENIAMI I W HALACH

Inwentaryzacja składowisk materiałów sypkich na terenach otwartych to zadanie idealne dla fotogrametrii i naszych samolotów bezzałogowych. Co zrobić gdy pryzmy Klienta znajdują się wewnątrz budynków lub pod zadaszeniami? Zastosować skaning laserowy dzięki czemu zarówno forma opracowania wynikowego jak i dokładności uzyskiwanych wyników będzie na najlepszym możliwym do osiągnięcia poziomie. Dysponując tak szybkim skanerem jak RIEGL VZ 400I jesteśmy w stanie inwentaryzować pryzmy pod dachami w równie ekspresowym tempie jak z wykorzystaniem dronów i fotogrametrii.

Materiały sypkie pod zadaszeniem
Skaning laserowy - materiały sypkie pod zadaszeniem
Materiały sypkie pod zadaszeniem
Skaning laserowy - materiały sypkie pod zadaszeniem
Materiały sypkie pod zadaszeniem
Skaning laserowy - materiały sypkie pod zadaszeniem
Materiały sypkie pod zadaszeniem
Skaning laserowy - materiały sypkie pod zadaszeniem
Materiały sypkie pod zadaszeniem
Skaning laserowy - materiały sypkie pod zadaszeniem
Materiały sypkie pod zadaszeniem
Skaning laserowy - materiały sypkie pod zadaszeniem