GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Stosując się do wymogów ustawy Prawo budowlane, każda inwestycja związana z wznoszeniem obiektów budowlanych związana jest z prowadzeniem odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb, geodezyjnej obsługi budowy. Cel prac pomiarowych to zapewnienie uzyskania pełnej zgodności rzeczywistego i projektowanego kształtu oraz położenia wykonywanych obiektów z dokładnością wynikającą z założeń projektowych.

Do wykonania prawidłowej i terminowej geodezyjnej obsługi budowy niezbędne jest odpowiednie zaplecze sprzętowe i co najważniejsze personalne. Firma Geobiz posiada kilka zestawów GPS RTK, zmotoryzowane tachimetry firmy Trimble, niwelatory kodowe Leica oraz system samolotów bezzałogowych Trimble UX5. Wszyscy pracownicy firmy to osoby z wyższym wykształceniem geodezyjnym. Dzięki temu nie boimy się żadnych wyzwań związanych z obsługą geodezyjną nawet skomplikowanych inwestycji. Nie stosujemy metody zatrudniania pracowników pod konkretny przetarg, nasz zespół stanowią osoby, które wspólnie zrealizowały od A do Z niejedną inwestycję.

Zarówno koszt jak i termin wykonania geodezyjnej obsługi budowy zależny jest od bardzo wielu czynników w związku z tym szacowany jest zawsze indywidualnie.


Chmura punktów w kolorystyce hipsomtrycznj - trasa S11
Chmura punktów w kolorystyce hipsomtrycznj - trasa S11
Budowa turbiny wiatrowej
Budowa turbiny wiatrowej
Ortofotomapa
Ortofotomapa
Pomiary w trudnych warunkach
Pomiary w trudnych warunkach
Pomiar pionowości słupów
Pomiar pionowości słupów
Niwelacja
Niwelacja
Tyczenie słupów WN
Tyczenie słupów WN
Tyczenie placów manewrowych
Tyczenie placów manewrowych
Wytyczenie obiektu
Tyczenie geodezyjne obiektu
Wytyczenie obiektu
Tyczenie farmy fotowoltaicznej
Geodezyjna obsługa budowy
Tyczenie osi konstrukcyjnych
Tyczenie domu jednorodzinnego
Tyczenie osi konstrukcyjnych