Mapa do celów projektowych

W 2010 roku otrzymalismy zlecenie wykonania mapy do celów projektowych w powiecie wągrowieckim. Całkowity obszar opracowania wyniósł ponad 1000 hektarów. Ponieważ zamawiający oczekiwał najwyższej możliwej jakości mapy cyfrowej w formacie .dwg wykonaliśmy nowy pomiar całego obszaru opracowania. Do pomiarów wykorzystaliśmy odbiorniki GPS firmy Sokkia z oprogramowaniem Carlson SurveCE, tachimetry elektroniczne Sokkia oraz Trimble. Po odszukaniu około 40 punktów osnowy poziomej i wysokościowej wykonaliśmy lokalizację GPS do układu 1965 strefa 4. Zbudowaliśmy model terenu na pdstawie danych pochodzących z pomiarów terenowych. Całość obliczeń została wykonana w programie C-Geo ver. 8.0 a mapa dla zamawiającego w programie Autodesk AutoCAD 2010. Na tak przygotowanej mapie zostały zaprojektowane kilometry dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury podziemnej, place montażowe oraz turbiny wiatrowe. 

MDCP Wągrowiec
MDCP Wągrowiec
Pomiar tachimetryczny
Pomiar tachimetryczny
Pomiar GPS RTK
Pomiar GPS RTK
Pomiar GPS RTK
Pomiar GPS RTK