Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji – gdzie byliśmy?

W latach 2012 - 2013 wykonaliśmy pełną geodezyjną obsługę inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Pawłowo, na terenie gminy Gołańcz.

Inwestycja składała się z:

  • 53 turbin wiatrowych,
  • Wieży meteorologicznej,
  • 26 km dróg dojazdowych,
  • 54 placów montażowych,
  • 41 km kabla doziemnej sieci kablowej średniego napięcia.

Geodezyjna obsługa inwestycji – czego dokonaliśmy?

Zakres prac podczas budowy obejmował: przygotowanie inwestycji pod względem geodezyjnym, w tym głównie opracowanie projektów budowlanych oraz założenie osnowy realizacyjnej, wytyczenie dróg dojazdowych oraz tras kabli średniego napięcia, wytyczenie fundamentów pod wieże turbin, inwentaryzacje fundamentów wraz z elementami kotwiącymi wieże turbin wiatrowych, pomiar warstw tłucznia oraz piasku na każdej z dróg dojazdowych. Poza typowymi pracami wykonywanymi podczas budowy nasza firma wykonała wiele prac pobocznych związanych z inwestycją, min. pomiar zniszczeń upraw powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, pomiary zwisów przewodów nad drogami dojazdowymi itp. Firma Geobiz wykonała również wszelkie opracowania powykonawcze w skład których wchodziła inwentaryzacja fundamentów, dróg i placów oraz inwentaryzacja kabla SN. Wszystkie znaki graniczne, które uszkodzono lub całkowicie zniszczono podczas prowadzonych prac budowlanych, zostały wznowione z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

Budowa platformy montażowej
Budowa platformy montażowej
Montaż pierścienia kotwiącego
Montaż pierścienia kotwiącego
Pomiar sieci kablowej
Pomiar sieci kablowej
Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary inwentaryzacyjne