Farma Wiatrowa

W styczniu 2009 roku podjęliśmy współpracę z firmą Iberdrola Engineering and Construction Poland
sp. z o.o. Nasze działania rozpoczeliśmy od wektoryzacji analogowych map do celów projektowych, które posłużyły do wykonania projektu wykonawczego. Aby stworzyć trójwymiarowy model terenu uzupełniliśmy treść map o nowy pomiar wysokościowy w zasięgu zlecenia.
      Farma wiatrowa składa się z 50 siłowni wiatrowych rozmieszczonych na terenie około 750 ha. Obsługa geodezyjna obejmowała wytyczenie całej infrastruktury farmy wiatrowej: 50 fundamentów, 50 placów montażowych, dróg na farmie (około 35 km), tras kablowych (około 30-32 km) oraz poziomowanie pierścieni kotwiących.
      Po zgłoszeniu pracy w PODGiK w Chodzieży odszukaliśmy około 30 punktów osnowy poziomej i pionowej. W oparciu o odszukane punkty założyliśmy lokalizację GPS dla układu współrzędnych 1965. Przed rozpoczęciem tyczenia dróg i platform odszukaliśmy znaczną część znaków granicznych w celu weryfikacji współrzędnych punktów granicznych uzyskanych z PODGiK w Chodzieży.

Montaż pierścienia kotwiącego
Montaż pierścienia kotwiącego
Turbiny wiatrowe
Turbiny wiatrowe
Sprzęt budowlany
Sprzęt budowlany
Warunki bywały trudne...
Warunki bywały trudne...
Montaż turbiny wiatrowej
Montaż turbiny wiatrowej
Pomiar palowania
Pomiar palowania
Pomiar kontrolny
Pomiar kontrolny
Inwentaryzacja
Inwentaryzacja
Trasa tyczenia infrastruktury technicznej
Trasa tyczenia infrastruktury technicznej
Kontroler Allegro CX
Kontroler Allegro CX