Dworzec letni PKP

W 2011 roku rozpoczęliśmy obsługę budowy Dworca Letniego PKP w Poznaniu. Do naszych zadań należało:

  • zinwentaryzowanie stanu stniejącego - pomiar istniejących peronów, obiektów budowlanych oraz torowisk,
  • porównanie założen projektowych z wynikami inwentaryzacji,
  • założenie osnowy realizacyjnej,
  • tyczenie budowanych peronów i innych elementów,
  • inwentaryzacje powykonawcze i kontrolne.

     Najwieksza trudność polegała na bardzo małej tolerancji błędu ustawiania ciężkich - betonowych elementów peronu - zwłaszcza płyt peronowych. Dzięki wykorzystaniu instrumentu Trimble S3 Autolock 2" prace przebiegały sprawnie i z wymaganą dokładnością.

Tyczenie elek
Tyczenie elek
Tyczenie peronu
Tyczenie peronu
Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary inwentaryzacyjne
Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie