Budowa Huty Szkła Sieraków

W 2015 roku Generalny Wykonawca firma JWW Konstrukcje zleciła naszej firmie pełną obsługę rozbudowy huty szkła znajdującej się w Sierakowie w województwie wielkopolskim. Plac budowy przejeliśmy niestety po nieudolnych działaniach innej firmy geodezyjnej co tylko dodało nam pracy i zmusiło do szczegółowych pomiarów kontrolnych elementów już wybudowanych i prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wcześniej zrealizowanych elementów. Założyliśmy gęstą sieć osnowy realizacyjnej oraz wykonaliśmy nalot fotogrametryczny, który posłużył do weryfikacji mapy do celów projektowych oraz obliczenia bilansu mas ziemnych. Kolejne obiekty są cały czas projektowane i realizowane także końca naszej obsługi nie widać... 

Film z innej naszej budowy w Poznaniu:

Niwelacja
Niwelacja
Pomiar kontrolny
Pomiar kontrolny
Nowa hala
Nowa hala
Ortofotomapa
Ortofotomapa
Kontrola mapy do celów projektowych
Kontrola mapy do celów projektowych
Chmura punktów z nalotu
Chmura punktów z nalotu
Chmura punktów z nalotu
Chmura punktów z nalotu
Tyczenie obiektów
Tyczenie obiektów
Montaż konstrukcji
Montaż konstrukcji
Tyczenie obiektów
Tyczenie obiektów