GAZSYSTEM

Końcówka roku 2014 upłynęła nam na pomiarach sieci gazowych. Wykonaliśmy pomiar około 250km rurociagów na obszarze połudnowej Wielkopolski. Praca polegała na zlokalizowaniu infrastruktury w terenie przy pomocy wykrywaczy urządzęń podziemnych wraz z określeniem głębokości ich położenia, a następnie pomiarze i opracowaniu danych tak, aby była możliwość ich wprowadzenia do numerycznej mapy branżowej. Dodatkowo wykonaliśmy pomiar aktualizacyjny map geodezyjnych w pasie 100m wzdłuż gazociągów, pomiary kolizji z innym sieciami oraz pomiary stacji gazowych będących w zasięgu opracowania. Ze względu na napięte terminy praca wymagała koordynacji prac zespołów terenowych oraz biurowych tak, aby prace zostały zakończone w terminie wymaganym przez Zleceniodawcę. Coraz to krótsze dni nie pomagały w realizacji zadania, ostatecznie jednak udało się nam wywiązać z ustalonych terminów i na czas przekazać komplet dokumentacji.

Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa
Infrastruktura gazowa