Wyodrębnienie lokalu wiąże się z powstaniem nieruchomości, która jest częścią budynku wyodrębnioną na mocy przepisów szczególnych od pozostałej części tego budynku ze względu na odrębny przedmiot własności. Następuje to na drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, który jest podstawą do dokonania wpisu do księgi wieczystej. Każdy właściciel wyodrębnionego lokalu ma również udział w częściach wspólnych budynku i gruncie. Udział ten odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Przy ustanawianiu odrębnej własności lokali mieszkalnych, w budynkach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, obciążonych prawem najmu na czas nieoznaczony, przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu może być dokonane na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym, a najemcy przysługuje pierwszeństwo nabycia.

       Etapy procedury:

  • Kompleksowy pomiar budynku.
  • Opracowanie rzutów kondygnacji.
  • Obliczenie powierzchni użytkowej lokali.
  • Przygotowanie dokumentów do ustalenia samodzielności lokalu - zaświadczenie wydaje starosta (burmistrz, prezydent miasta).

     Przygotowujemy dokumentację niezbędną do stwierdzenie samodzielności lokalu - wykonujemy pomiary, opracowujemy rzuty lokali i poszczególnych kondygnacji oraz konieczną dokumentację techniczną. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

KONTAKT

Zachęcamy do przesłania zapytania, przygotujemy dla państwa indywidualną ofertę.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.