Skanowanie 3D kopalni

Wykorzystując metody skanowania laserowego oraz fotogrametrii lotniczej bliskiego zasięgu wykonaliśmy obmiar kopalni bazaltu wraz z terenem przyległym w województwie dolnośląskim. Temperatura nie rozpieszczała - rano mieliśmy poniżej -10 stopni a w ciągu dnia maksymalnie -5 stopni. Mimo trudnych warunków sprzęt nie sprawiał problemów a prace terenowe przeprowadziliśmy szybko i sprawnie. Opracowanie wynikowe obejmowało model terenu oraz mapę z pełną treścią mapy zasadniczej w formacie .dgn/.dwg. Opracowanie modelu po oczyszczeniu chmur punktów i ich połączeniu nie stanowiło już żadnego problemu. Dodatkowo wygenerowaliśmy ortofotomapę z pikselem poniżej 3cm GSD która została umieszczona w pliku z mapą.

Przedmiotowa kopalnia była dość wyjątkowa ze względu na różnice wysokości sięgające 100m na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Ściany kopalni są prawie pionowe co utrudnia ich modelowanie samą fotogrametrią. Będąc na dole czuliśmy się trochę jak przed wspinaczką na Kazalnicę w Tatrach;) Dlatego zdecydowaliśmy się na łączenie metod skanowania laserowego i fotogrametrii bliskiego zasięgu. Po integracji i wzajemnej kontroli danych mamy pewność że wykonany pomiar w całym obszarze opracowania jest prawidłowy.

Skaning 3D kopalni
Skanowanie laserowe kopalni
Skanowanie laserowe kopalni
Skaning 3D kopalni
Skaning 3D kopalni
Skanowanie laserowe kopalni
Dense cloud
Chmura punktów z pomiaru kopalni
Model 3D kopalni
Model kopalni odkrywkowej
Mapa kopalni wraz z ortofotomapą
Mapa kopalni wraz z ortofotomapą
Fotogrametria bliskiego zasięgu
Zdjęcia z nalotu
Fotogrametria bliskiego zasięgu
Zdjęcia z nalotu