Inwentaryzacja budowlana

     Wykonano kompleksowe pomiary budynków dawnej bursy na Ostrowie Tumskimw Poznaniu, w tym:

  • Precyzyjny pomiar obiektu instrumentem geodezyjnym typu "total station" z bezlustrowym pomiarem odległości w oparciu o założoną wcześniej osnowę realizacyjną dzięki czemu uzyskano trójwymiarowy model mierzonego budynku.
  • Pomiary uzupełniający wewnątrz budynku: pomiar pomieszczeń precyzyjnymi dalmierzami ręcznymi firmy Leica, pomiar więźby dachowej, określenie spadków połaci dachowych.
  • Zaniwelowanie poszczególnych kondygnacji budynku przy zastosowaniu metody niwelacji geometrycznej pozwalającej osiągnąć wysoką precyzję pomiaru.
  • Opracowanie wyników pomiarów oraz wykonanie rysunków .dwg.
  • Łączna powierzchnia opracowania wyniosła ponad 10.000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
Zdjęcie obiektu
Zdjęcie obiektu
Rzut parteru
Rzut parteru
Przekrój
Przekrój
Elewacja
Elewacja
Zdjęcie obiektu
Zdjęcie obiektu
Zdjęcie obiektu
Zdjęcie obiektu