Naruszenie granic Lasów Państwowych

     We wrześniu 2014 roku wykonaliśmy na zlecenie Nadleśnictwa Podanin, naloty fotogrametryczne mające na celu określenie naruszeń granic Lasów Państwowych przez właścicieli nieruchomości sąsiednich. Nalot odbywał się nad terenem w pobliżu Chodzieży gdzie aglomeracja miejska dosłownie przenika się z lasem i naruszeń nie brakuje. Wykonaliśmy ortofotomapę w rozdzielczości 2.7cm GSD (rozmiar piksela terenowego) z georeferencją, dzięki czemu operator systemu ArcGIS w Nadleśnictwie bez większych problemów podczytał nasz produkt do bazy danych celem dalszych analiz. Dodatkowo nałożyliśmy na ortofotomapę wektorową mapę ewidencyjną, z wyróżnieniem granic działek należących do Lasów Państwowych. Dało to obraz naruszeń i pozwoliło w sposób jednoznaczny wskazać miejsca, w którcyh należy wszcząć procedury prawne w celu doprowadzenia stanu faktycznego na gruncie do stanu odpowiadającemu stanowi własności. Wyniki naszych działań zostały opisane na łamach miesięcznika "Głos Lasu" i odbiły się szerokim echem w środowisku leśników.

Orotofotomapa - naruszenie granic Lasów Państwowych
Orotofotomapa - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Zdjęcie lotnicze - naruszenie granic Lasów Państwowych
Artykuł w Głosie Lasu
Artykuł w Głosie Lasu