Model 3D budynku

W 2014 roku wykonaliśmy nalot nad ośrodkiem badawczo-konferencyjnym stanowiącym część Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem było stworzenie ortofotomapy pałacu wraz z okalającym go Parkiem oraz zinwentaryzowanie elewacji Pałacu w postaci modelu 3D osadzonego na współrzędnych układu 2000. Model został opracowany na podstawie zdjęć z nalotu, zdjęć naziemnych oraz bezlustrowego pomiaru tachimetrycznego. Czas pomiaru i wykonania zdjęć - 6 godzin. Czas opracowania danych 48 godzin.

   Poniżej link do modelu udostępnionego poprzez Sketchfab:

https://sketchfab.com/models/daee4d55e7414a6bb1094609268add2f

https://sketchfab.com/models/7e7e2f1df4d7484082ff0ada95f6e478?utm_source=triggered-emails&utm_medium=email&utm_campaign=model-upload

Ostateczny model 3D
Ostateczny model 3D
Pomiar tachimetryczny
Pomiar tachimetryczny
Zdjęcia elewacji
Zdjęcia elewacji
Chmura punktów
Chmura punktów
Chmura punktów
Chmura punktów
Chmura z teksturą
Chmura z teksturą
Fragment ortofotomapy
Fragment ortofotomapy
Fragment ortofotomapy
Fragment ortofotomapy
Zdjęcie fontanny
Zdjęcie fontanny
Model 3D fontanny
Model 3D fontanny