Geodezyjna inwentaryzacja budowy - trasa S11

Wykorzystaując bezzałogowy samolot wykonaliśmy inwentaryzację stanu budowy fragmentu trasy S11. Realizując zadanie opracowaliśmy ortofotomapę w układzie 2000 z dokładnością 3,2cm GSD. Dodatkowo klient otrzymał model terenu oraz porównanie założeń projektowych z wynikami prac inwentaryzacyjnych. Realizacja tak znacznego zakresu prac zajęła nam niecałe trzy dni robocze dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiaru oraz zaawansowanych metod opracowania danych.

Zdjęcie z nalotu
Zdjęcie z nalotu
Przygotowanie nalotu
Przygotowanie nalotu
UX5 podchodzi do lądowania
UX5 podchodzi do lądowania
Zdjęcie z nalotu
Zdjęcie z nalotu
Zdjęcie z nalotu
Zdjęcie z nalotu
Zdjęcie z nalotu
Fragment ortofotomapy
Fragment ortofotomapy
Model terenu
Model terenu
Model terenu
Model terenu
Model terenu
Model terenu