Ustalenie przebiegu granic prawnych

  W 2011 roku wykonaliśmy na potrzeby planowanej budowy farmy wiatrowej w gminie Gołańcz w woj. wielkopolskim ustalenia przebiegu granic prawnych. Prace obejmowały tereny wzdłuż planowanej budowy dróg dojazdowych oraz tras kablowych (łączna długość analizowanych odcinków około 50 km). Ponieważ były to tereny wiejskie często zdarzały się miejsca gdzie byliśmy pierwszymi geodetami szukającymi znaków granicznych od ich założenia w XIX wieku. W wielu miejscach z powdu braku jednoznacznej dokumentacji przebiegu granic przeprowadzono rozgraniczenia (około 20 rozpraw rozgraniczeniowych i 150 punktów ustalonych na tej podstawie).

    Zadanie było ciekawe i dające wiele satysfakcji. Zwłaszcza w momentach gdy po kilku dniach analiz dawnych dokumentów, wielodniowym poszukiwaniu śladów granicznych w terenie udawało się odszukać punkty graniczne głęboko pod ziemią w stanie nienaruszonym od ponad stu lat. Do tego zadania wykorzystaliśmy koparko - ładowarkę marki Avant. Bez niej tak szeroko zakrojone poszukiwania na pewno zajęłyby więcej czasu a w wielu przypadkach byłyby wręcz niemożliwe.

    Jako ciekawostkę można uznać iż wszystkie rozgraniczenia zostały zakończone ugodami na gruncie - nie wystąpiły spory które doprowadziłyby do przekazania rozstrzygnięcia sprawy sądowi. Rozsądek i dobre stosunki między sąsiadami wzięły górę nad chęcią posiadania "pięciu palców" ziemi węcej.

Teren naszych działań
Teren naszych działań
Sprzęt do poszukiwań śladów granicznych
Sprzęt do poszukiwań śladów granicznych
Pomiar odszukanych znaków
Pomiar odszukanych znaków
Sprzęt wykorzystywany do pomiarów
Sprzęt wykorzystywany do pomiarów
Pomiar odszukanych znaków
Pomiar odszukanych znaków