Siedziba Carlsberg

Pomiar inwentaryzacyjny powierzchni użytkowej biur w siedzibie Carlsberg Sp. z o.o.

Wykonano kompleksowe pomiary powierzchni użytkowej w tym:

 Założenie tymczasowej osnowy w oparciu o którą wykonano pomiar pomieszczeń instrumentem typu Total Station firmy SOKKIA z wykorzystaniem bezlustrowego trybu pomiaru w celu zapewnienia najwyżej precyzji pomiaru.
Wykonanie pomiarów uzupełniających i kontrolnych przy pomocy ręcznego dalmierza firmy Leica DISTO.
Opracowanie wyników pomiarów w programie C-geo oraz Autodesk AutoCAD.
Obliczenie powierzchni użytkowej zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.
Przygotowanie operatów wraz z dokumentacją pomiaru i porównaniem interpretacji "powierzchni użytkowej" w ustawodawstwie polskim.

Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg