Sala Foyer w Teatrze Wielkim

     Inwentaryzacja Sali Foyer w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

     Wykonano kompleksowe pomiary obiektu w tym:

Wykonano pomiar obiektu instrumentem geodezyjnym SOKKIA SET 530RK3 z bezlustrowym pomiarem odległości.
Skontrolowano i uzupełniono pomiar dalmierzem ręcznym "Disto" A8.
Stosując metody fotogrametrii naziemnej odwzorowano detale elewacji.
Odwzorowano kolory elewacji korzystając z próbników barw firm Caparol i KEIM.
Obliczenia wykonano w programie C-geo, rysunki opracowano w programie AutoCad.

Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki
Teatr wielki