Mapy geodezyjne

Mapy geodezyjne – wstęp do budowy

Mapy geodezyjne są jednym z najważniejszych dokumentów, które trzeba pozyskać przed rozpoczęciem prac budowlanych. Mapy geodezyjne dzielą się na kilka kategorii, wyznaczanych poprzez zidentyfikowanie ich funkcji.

Jedną z nich jest tzw. mapa zasadnicza nieaktualizowana , która może służyć do celów opiniodawczych w tym do określenia warunków zabudowy. Osoba planująca rozpoczęcie budowy nieruchomości uzyskuje ją w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym lub geodezyjnym ośrodku miejskim (w dużych miastach) na danym terenie.

Mapę do celów projektowych natomiast wykonuje wyłącznie geodeta do tego uprawniony. Stanowi ona podstawę do wykonania planu zagospodarowania terenu -elementu składowego projektu architektoniczno-budowlanego. Firma Geobiz przygotuje ją dla państwa skrupulatnie i sprawnie zarówno w formacie cyfrowym .dwg i w wersji papierowej. Po więcej szczegółów dotyczących map do celów projektowych zapraszamy tutaj https://www.geobiz.pl/mapy-do-celow-projektowych