Inwentaryzacja willi

Inwentaryzacja budowlana willi w Poznaniu.

Wykonano kompleksowe pomiary budynku jednorodzinnego przeznaczonego do remontu:

Precyzyjny pomiar obiektu instrumentem geodezyjnym typu "total station" z bezlustrowym pomiarem odległości w oparciu o założoną wcześniej osnowę realizacyjną.
Pomiary uzupełniający wewnątrz budynku: pomiar pomieszczeń precyzyjnym dalmierzem ręcznym firmy Leica, pomiar więźby dachowej, określenie spadków połaci dachowych.
Opracowanie wyników pomiarów oraz wykonanie rysunków w formacie .dwg.
Sporządzenie operatu zawierającego opis techniczny oraz rysunki technicze.

Rzut parteru
Rzut parteru
Przekrój
Przekrój
Elewacja
Elewacja