SKANING LASEROWY 3D

Nasza firma świadczy usługi w zakresie skaningu laserowego 3D i wykonuje pełną inwentaryzację obiektów budowlanych przy użyciu nowoczesnych skanerów.

Zapewniamy dużą dokładność wykonanej dokumentacji oraz profesjonalnie stworzone modele 3D mierzonych obiektów. Skaning laserowy 3D pozwala na szybkie i bardzo precyzyjne zebranie szczegółowych danych zarówno wewnątrz budynków jak i w przestrzeni otwartej. Dodatkowo w połączeniu z metodami fotogrametrii naziemnej i lotniczej daje wręcz nieograniczone możliwości. Główne zastosowania tych metod to inwentaryzacje budowlane, geodezyjna obsługa kopalń odkrywkowych, obmiary okresowe materiałów sypkich, bilanse mas ziemnych na budowach dróg i wiele innych. Ogranicza nas w zasadzie tylko wyobraźnia... Na rynku dostępnych jest dziś tak wiele nowoczesnych narzędzi pomiarowych iż nie ma rzeczy których nie da się pomierzyć. W razie potrzeby korzystamy również ze współpracy z firmą informatyczna, która potrafi dostosować finalny produkt do wymagań Klienta końcowego - czy to tworząc aplikacje webowe czy inne.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. Poniżej kilka screenów z robót przy których stosowaliśmy nowoczesne technologie pomiarowe.

Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej
Skaning kamienicy
Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej
Skaning kamienicy
Elewacje z ortoplanem detali
Elewacja budynku z wykorzystaniem metod fotogrametrii
Modele 3D
Model 3D wieźby dachowej
Ortofotomapy
Mapy do celów projektowych z ortofotomapą
Samolot bezzałogowy
Model składu
Skład materiałów sypkich
Opracowanie końcowe obliczenia objetości na wytwórni mas bitumicznych
Budowa drogi ekspresowej
Model terenu - budowa drogi ekspresowej
Teksturowany model budynku
Model 3D budynku
Naruszenie granic Lasów Państwowych