OFERTA

Podstawowe usługi
Podstawowe usługi

Świadczymy wszelkie podstawowe usługi geodezyjne. Jeżeli na liście poniżej nie ma asortymentu, który Cię interesuje nie oznacza to że tego nie robimy... Zadzwoń, napisz, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Geodezja katastralna

Wykonujemy podziały nieruchomości, sądowne zniesienia współwłasności poprzez podział, podziały nieruchomości zabudowanych wraz z podziałem budynku, podziały quad usum - do użytkowania itp.
Realizujemy również wznowienia granic nieruchomości - odtworzenie przebiegu granic w przypadkach zniszczenia znaków granicznych, rozgraniczenia spornych odcinków granic (w przypadkach braku możliwości wznowienia granic wynikającej z braku wiarygodnych dokumentów geodezyjnych dotyczących ich przebiegu). Opracowujemy również mapy do celów prawnych. Zapraszamy do kontaktu.

Geodezja katastralna
Geodezja inżynieryjna
Geodezja inżynieryjna

Kompleksowo obługujemy budowy. Począwszy od ustalenia przebiegu granic, założenia osnowy realizacyjnej, tyczenia przez wszelkie pomiary kontrolne w trakcie budowy aż do inwentaryzacji powykonawczej. Wykonujemy kontrolne pomiary obiektów wysokich czy badanie przemieszczeń i osiadań obiektów budowlanych.

Fotogrametria lotnicza

Wykorzystując własny bezzałogwy samolot Trimble UX5 oraz pracownię fotogrametryczną realizujemy wszelkie produkty pochodzące ze zdjęć lotniczych. Począwszy od ortofotomap z rozdzielczością do 2,4cm GSD poprzez fotoraporty - błyskawiczne inwentaryzacje postępów budowy, obliczanie kubatur - również na obiektach trudno dostepnych dla tradycyjnych metod pomiaru.

Zapraszamy do zapoznania się możliwościami naszego systemu bezzałogowych samolotów pod adresem www.ortofotomapy.com.pl

Fotogrametria lotnicza
Obsługa nieruchomości
Obsługa nieruchomości

Wykonujemy szeroki zakres usług związany z obsługą nieruchomości. Pomiary powierzchni hal magazynowych, mieszkań, biur i innych lokali. Wyodrębnianie lokali - przygotowywanie dokumentacji do ustanawiania odrębnej własności lokali. Przygotowywanie dokumentacji do założenia i dokonania zmian w Księgach Wieczystych. Zakładanie kartotek budynków i lokali. Szczegółowe inwentaryzacje obiektów budowlanych - precyzyjne inwentaryzacje architektoniczne wraz z obliczeniem powierzchni. Inwentaryzacje elewacji - szczegółowe inwentaryzacje elewacji metodami geodezyjnymi i fotogrametrii naziemnej.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych – grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, grunty komercyjne, grunty rolne, leśne, siedliska,
Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych -  budynkami jednorodzinnymi,  wielorodzinnymi, budynkami biurowymi, przemysłowymi, obiektami handlowo – usługowymi, użyteczności publicznej,
Wycena nieruchomości lokalowych – lokali mieszkalnych, użytkowych, biurowych, handlowych,
Wycena nieruchomości ściśle związanych z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej -  hotele, stacje paliw, restauracje, obiekty sportowo – rekreacyjne, kina, itp.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej rzeczoznawcapoznan.com.pl. Zapraszamy!

Wycena nieruchomości