INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE

     Jest to sporządzenie lub zaktualizowanie dokumentacji dotyczącej obiektu budowlanego. Inwentaryzacje architektoniczno - budowlane przeprowadza się dla każdego rodzaju budynku (domy mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, budowle zabytkowe, sakralne, części budynków – lokale mieszkalne, użytkowe).

     Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wymagana jest wszędzie tam gdzie planowana jest przebudowa istniejącego obiektu. Dzięki wykorzystaniu zależnie od potrzeb tradycyjnych metod pomiaru (tachimetry bezlustrowe, niwelatory, dalmierze ręczne) lub metod fotogrametrycznych (fotogrametria naziemna i lotnicza) jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu i dostosować metodę do budżetu oraz wymagań zamawiającego. Gwarantujemy pełen profesjonalizm zarówno podczas pomiaru jak i opracowania. Stosując wiedzę i sprzęt typowo geodezyjny nigdy nie musimy ani nie zakładamy kątów prostych czy równych ścian - zawsze bazujemy na precyzyjnym pomiarze i przedstawiamy obiekty takimi jakie są w rzeczywistości. 

    Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wymagana jest w następujących przypadkach:

 • remont, przebudowa czy nadbudowa budynku
 • wymiana konstrukcji dachu
 • powiększenie lub wybicie nowych otworów okiennych
 • ocena stanu technicznego
 • wydzielenie osobnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali mieszkaniowych oraz użytkowych
 • przy określaniu powierzchni objętej podatkiem od nieruchomości

     Etapy realizacji zlecenia:

 • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji)
 • przekazanie przez zleceniodawcę wszystkich zachowanych dokumentów dotyczących budynku
 • ustalenie terminu pomiaru oraz poinformowanie mieszkańców bądź użytkowników o planowanych pracach na obiekcie
 • wykonanie prac pomiarowych w oparciu o przeanalizowane dokumenty
 • sporządzenie stosownej dokumentacji zgodnie z zakresem uzgodnionym podczas składnia zamówienia

     Termin realizacji zależy głównie od wielkości obiektu będącego przedmiotem opracowania oraz szczegółowych wymagań zleceniodawcy.

INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE
INWENTARYZACJE BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE