GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Stosując się do wymogów ustawy Prawo budowlane, każda inwestycja związana z wznoszeniem obiektów budowlanych związana jest z prowadzeniem odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb, geodezyjnej obsługi budowy. Cel prac pomiarowych to zapewnienie uzyskania pełnej zgodności rzeczywistego i projektowanego kształtu oraz położenia wykonywanych obiektów z dokładnością wynikającą z założeń projektowych.

Do wykonania prawidłowej i terminowej geodezyjnej obsługi budowy niezbędne jest odpowiednie zaplecze sprzętowe i co najważniejsze personalne. Firma Geobiz posiada kilka zestawów GPS RTK, zmotoryzowane tachimetry firmy Trimble, niwelatory kodowe Leica oraz system samolotów bezzałogowych Trimble UX5. Wszyscy pracownicy firmy to osoby z wyższym wykształceniem geodezyjnym. Dzięki temu nie boimy się żadnych wyzwań związanych z obsługą geodezyjną nawet skomplikowanych inwestycji. Nie stosujemy metody zatrudniania pracowników pod konkretny przetarg, nasz zespół stanowią osoby, które wspólnie zrealizowały od A do Z niejedną inwestycję.

Zarówno koszt jak i termin wykonania geodezyjnej obsługi budowy zależny jest od bardzo wielu czynników w związku z tym szacowany jest zawsze indywidualnie.

Chmura punktów w kolorystyce hipsomtrycznj - trasa S11
Chmura punktów w kolorystyce hipsomtrycznj - trasa S11
Budowa turbiny wiatrowej
Budowa turbiny wiatrowej
Ortofotomapa
Ortofotomapa
Pomiary w trudnych warunkach
Pomiary w trudnych warunkach
Pomiar pionowości słupów
Pomiar pionowości słupów
Niwelacja
Niwelacja
Tyczenie słupów WN
Tyczenie słupów WN
Tyczenie placów manewrowych
Tyczenie placów manewrowych