Ustalenie przebiegu granic

 

USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI

     Precyzyjne określenie położenia granic nieruchomości jest niezbędne zwłaszcza gdy zamierzamy ogrodzić naszą nieruchomość lub rozpocząć budowę a nie mamy pewności co do przebiegu granic. Aby zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wznowić punkty graniczne należy posiadać odpowiednie uprawnienia geodezyjne. Proces wznowienia granic musi być poprzedzony dogłębnym zbadaniem i analizą dostępnej dokumentacji dotyczącej granic podlegających wznowieniu. W sytuacjach gdy takiej dokumentacji nie ma lub jest niewystarczająca do wznowienia znaków granicznych należy przeprowadzić procedurę rozgraniczenia nieruchomości na odcinkach granic, dla których brak jest dokumentów jednoznacznie określających pierwotne położenie znaków granicznych.

      Termin wykonania wznowienia granic zależy głównie od wielkości nieruchomości, której granice będą wznawiane oraz od ilości punktów granicznych do wznowienia. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej tych granic przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi od dwóch do szściu tygodni od daty przyjęcia zlecenia.

Ustalenie przebiegu granic